Om uw melkvee het beste comfort te bieden, is een goede ligbox en boxbedekking van cruciaal belang. De ideale ligbox moet zowel comfort als hygiëne waarborgen voor uw koeien. Bij het afstellen van de ligbox is het essentieel dat de koe voldoende ruimte heeft om op te staan en te gaan liggen. Aangezien u te maken heeft met zowel groot- als jongvee, is het belangrijk om de afmetingen goed af te stemmen. Het inkorten van de boxen kan ertoe leiden dat grootvee schuin gaat liggen, wat de box sneller bevuilt, dat wilt u voorkomen. Daarnaast hebben vaarsen de neiging om verder in de box te gaan liggen, waardoor het opstaan moeilijker wordt. Afhankelijk van het type ligbox speelt ook de keuze voor het gebruik van een schoftboom en knieboom mee voor het uiteindelijke effect. Dit geldt evenals voor keuze tussen diepstrooisel of een bepaald type boxbedekking. Samen vormen deze onderdelen het totaal plaatje voor het creëren van de optimale situatie in uw stal.

Een goede ligbox biedt een droge en zachte ondergrond met voldoende grip. Deze moet ruim genoeg zijn zodat de koe haar kop comfortabel kan plaatsen. De breedte van de ligbox dient daarom juist bemeten zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de ligbox een gevoel van veiligheid en rust bied aan de rustende koe. Ten slotte moet de ligbox gemakkelijk schoon te maken en droog te houden zijn. Dit zijn belangrijke overwegingen bij het inrichten van een ligboxenstal.

Omdat geen stal hetzelfde is, staan wij voor u klaar voor advies op maat voor zowel nieuwbouw als renovatie projecten.

Van Spijker Stalinrichting, Spijkerhart diercomfort